Ana Sayfa      II.Ramses

II. RAMSES   Kurucu ve Fatih

II. Ramses Mısır tarihinde en çok resmedilen figürlerden biridir. Hem
barıs içinde bir çag kurarak bir savaşçı, hem birçok görkemli yapı inşa ederek bir kurucu idi.

 

Eski Mısır’da krallar yaşlandıkça varisiyle tahtı paylaşmak bir gelenek haline gelmişti.19. Sülale’nin
ikinci firavunu I.Seti de bu geleneği bozmamıştı. Kendisi de zamanında tahtı, geç yaşta kral olan
ve böylece ülkeyi kısa bir zaman dilimi içinde birlikte yönettikleri babası I.Ramses ile paylaşştı.
I.Seti fark edilir derecede düzgün dış görünüşü ile dikkat çekmişti ki bu hem politikada hem de
savaş sanatlarında kendisine bir artıydı. Ayrıca kendisi, biraz mimariyle de ilgilenmiştir. Bu da birçoğu bitmemiş
olsa da yaptığı eserlere yansımış, kendisini ve yeni sülaleyi bu şekilde ifade etmiştir. Hükümdarlığı
süresince I.Seti ülkesinin yeteneklerini ülkesinin refahı için kullanmıştır ve sonunda karşılık olarak kendi oğlunu tahtını paylaşması için çağırmıştır.

Prensten Firavuna

I.Seti ile birlikte ülkeyi yönetmiş olan genç prens büyükbabası gibi ‘Ramses adını almıştır. Daha
on yaşındayken tahtın varisi (Crown Prince) ilan edilmiş ve bir harem de dahil olmak üzere bir mesken verilmiştir. Sadece ismen de olsa Ordu’nun Başı’nın (Chief of the Army) komutanı olmuş ve onlu
yaşlarının ortasında orduda aktif olarak görev almıştır.
Ramses babasının Mısır’ın sınırlarındaki seferlerinde muhafız komutanlığı yapmıştır. Batıda Libyalılar ve doğuda bir Orta Asya halkı olan Hititler ile savaşştır.
 
 
 
Ramses yıllar içinde sadece askeri strateji değil aynı zamanda da gücünü ülkeyi yönetmede
en iyi şekilde kullanmayı öğrenmiştir. Sonunda, yönetimde babasıyla eşit konuma gelmiş ve Mısır’a hükümdarlığı sırasında refah ve güç getirmiş olan I.Seti ölmüştür. Naşı Krallar Vadisi’nde
bulunan görkemli mezarına yerleştirilmek için Teb’e getirilmiştir. Geleneğe göre, varisi olan Ramses defin ayinini gerçekleştirdi ve 25 yaşında tek başına firavun oldu.

Kraliyet Ailesi

Yerini sağlamlaştırmak adına genç yaşta evlendi ve birçok çocuk sahibi oldu. İki tane asıl
eşi Nefertari ve İstnofret vardı. Nefertari firavunun en çok sevdiği eşi olarak Kraliçeler
Vadisi’ndeki mezarı Mısır’ın en güzelleri arasındadır. Sonrasında kendi kızlarıyla evlenmiştir.
Ramses birçok çocuğa, her iki eşi ve cariyelerine bakmıştır. Toplamda kız ve erkek çocukların
sayısı tahminen 75 ile 200 arasında değişmektedir.