Ana Sayfa      Eski Mısırdaki Önemli Simgeler ve Terimler
 
 
Eski Mısır’da hem gündelik hayatta hem de dini törenlerde firavunların ve halkın kullanmış olduğu birçok
önemli sembol vardı.
 
 
 
FLABELLUM
Bu görkemli yelpaze önemli törenlerde kullanılırdı.
Yelpazenin yavaşça hareketi kralın nefesinin
muhafazasının simgelemek amacıyla ve de öteki hayattahavayı tazelemek amacıyla dizayn edilmişti. Tavuksusu gibi
büyük kusların tüylerinden yapılırdı.
 
HORUS’UN  DÖRT OĞLU
Sol baştan say; Imsety, Duamutef, Hapi, Kebsenuef. Mumyalanmış bedenlerle özdeşleştirilen dört kanopik kavanozun kişiselleştirilmiş haliydi.  Osiris’in vücudunun parçalarının koruyucularıdır ve bundan sonra ölülerin vücutlarının koruyucuları olmuşlardır.
 ANKH

Eski Mısırlıların kullandığı hiyerogliflerdeki anlamı ‘yaşam’ dır. En çok tanrıça İsis’in elinde tutulmuş şekliyle görülür. Ayrıca ‘Nil’in Anahtarı’ olarak ta bilinir.

maat_doğruluk_tüyü  

DOGRULUK TÜYÜ

Tanrıça Maat’ın devekuşu tüyünden olan
doğruluk tüyü ile ölünün kalbi yargılama gününde terazinin kefelerine konur. Eğer kalp, tüy ile dengede kalırsa, ölü ahirette ölümsüz yaşama hak kazanır. Çünkü, tüy kadar hafif yürek günah ve şeytanın yükünü taşımıyor demektir.
 
 SCARAB (bokböceği)

Eski Mısır’da kutsal  sayılan, bu uygarlığın takılarında ve resimlerinde sık sık işlenen kutsal bokböceği (scrabaeus sacer), Mısırlıların kozmogoni anlayışında da bir simge olarak yerini almıştır; dışkı topağı Yer’i, bu topağı oluşturan bokböceği Güneş’i, hayvanın üç çift bacağındaki 30 bölüt ayın 30 gününü temsil eder.  Tılsımlı muska olarak kullanılırdı.

 
HIYEROGLIF

Yunanca ‘kutsal oyma’ demektir. Mısır dilinde ‘tanrının sözleri’ deyiminin çevirisidir. Mısır hiyeroglif yazısı bilinen en eski yazılardan biridir ve bazı yazıtlar M.Ö.3000 öncelerine kadar gider.

 

KANOPIK KAVANOZ

Eski Mısırlılar tarafından mumyalama işlemi sırasında ahrete gidecek olan ölünün iç organlarının konulduğu kaplar. Kavanozlar ya kireç taşından oyulur ya da çömlekten yapılırdı. Bir beze sarılan iç organların her biri ayrı bir kavanoza yerleştirilirdi. 

 
 
 

DJED SUTUN

Djed sütun doğruluk tanrıçası olan Maat ile birlikte görülen istikrarın sembolüydü ve Osiris’in sembolik bir omurgasıydı. Sütunun üst kısmında, sütuna bağlanması için halatların geçeceği yerler vardır. Bazı betimlemelerde ortadaki olukta, Horus’un her iki gözü de olur ya da sadece kırmızıya boyanırdı. Diğer iki halat yeri ise, siyaha boyanır ya da yere sabitlenirdi. Sütun, uçurtmanın ve ona bağlanmış yükün rüzgarda savrulmasını önleyen bir araçtı.

 
  

BA

Kişinin karakterini, kişiliğini simgeleyen, öldükten sonra bedenden ayrılan ruh.

Ruh olarak ba Mısırlıların ölüm sonrası inanışına göre, beden öldükten sonra yaşamaya devam eden kişinin bir görünüşüydü. Bazen, diğer dünyadaki ka’ya katılmak için mezardan uçmakta olan kuş başlı bir insana benzetilirdi.

 

KA

Ölümden sonra ka bedenden ayrıldıktan sonra, yaşan ve ölü kişiyi birbirinden ayıran ruhsal oluşumdu. Her yönden ölen kişiye benzemekteydi.